's-Hertogenbosch ICT gemeente

Aanleiding van deze website

Uit diverse economische analyses blijkt dat ’s-Hertogenbosch een gediversifieerde economie heeft. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is één van de relatief sterk vertegenwoordigde sectoren in de stad. Echter, de bekendheid van ’s-Hertogenbosch als ICT stad is nog beperkt. Dit terwijl deze sector in ’s-Hertogenbosch gezien kan worden als een enabling technology voor de economie van de stad. Bovendien kan bekendheid van de sector bijdragen aan het versterken van de aantrekkingskracht van de stad op de sector.

In het Economisch Actieplan ‘s-Hertogenbosch 2010-2014 is promotie van de ICT sector
dan ook als één van de doelen opgenomen. Hierbij gaat het om:
• Behouden en versterken van huidige ICT bedrijvigheid
• Creëren van nieuwe bedrijven/werkgelegenheid
• Profilering als ICT-stad
• Implementatie van ICT versnellen bij o.a. zorginstellingen en MKB-bedrijven, mede in
het kader van efficiency en kosten