ICT Community 's-Hertogenbosch

Workshop Informatieveiligheid bij gemeenten

* Let op: de workshop vindt plaats op 26 maart (i.p.v. 5 maart).

Graag nodigen wij je uit voor de workshop Informatiebeveiliging gemeenten die op 26 maart aanstaande wordt gehouden. Doelstelling van de sessie is om gezamenlijk tot nieuwe ideeën te komen, waaraan we samen met studenten en gemeenten kunnen werken.

Informatiebeveiliging (IB) is een onderwerp dat de laatste tijd steeds prominenter op de agenda staat van decentrale overheden. Dit is niet zo vreemd als je bedenkt dat de primaire bedrijfsprocessen van de Nederlandse gemeentes steeds meer beginnen te lijken op die van ‘een informatiefabriek’.

Het belang van het beveiligen van de grondstoffen, halfproducten en eindproducten van die fabriek lijkt dan ook alsmaar toe te nemen, niet in de laatste plaats afgedwongen door wet- en regelgeving.  Tot voor kort leek IB vooral het domein van ICT-specialisten. Echter, de praktijk van alledag heeft de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk gemaakt dat de achilleshiel van informatie verwerkende instanties niet noodzakelijkerwijs ‘de dichtgetimmerde ICT voordeur’ hoeft te zijn: vaak is het ‘de mens’ die als zwakste schakel in het geheel optreedt.  Overigens vaak vanuit onwetendheid en onbekwaamheid.
 
In deze workshop willen we ervaringen uitwisselen met de driewerkvelden van de ICT community:  Overheid, Onderwijs en Bedrijfsleven.  We starten de sessie met twee inleidende presentaties waarin de uitdagingen die samenhangen met IB centraal gesteld worden. Vervolgens gaan de deelnemers nader in gesprek over deze uitdagingen en over mogelijke oplossingen hiervoor. Centraal staan het uitwisselen van kennis en ervaring, maar ook het bedenken van nieuwe initiatieven.  Frank Roumans,  Partner bij Aranea, zal deze sessie optreden als gastheer.

Arjan Kieboom van de afdeling ICT van de gemeente ’s-Hertogenbosch gaat in op de uitdagingen van gemeente ’s-Hertogenbosch op het gebied
van informatiebeveiliging en de manier waarop de gemeente daarmee omgaat.

Programma

13.45                   Ontvangst
14.00 - 14.10       Welkom en korte introductie     Frank Roumans / Managing Partner Aranea
14.10 - 14.30       Waarom is Informatie beveiliging belangrijk voor gemeenten -  Bas Colen
                            Adviseur Aranea
                            Overview van de (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van
                            Informatiebeveiliging voor gemeenten.
                            Bas gaat met name in op de aspecten rondom Techniek en Organisatie
14.30 - 14.50       Wat zijn de uitdagingen van gemeente ’s-Hertogenbosch op het gebied
                            van Informatiebeveiliging -  Arjan Kieboom  Adviseur Informatiebeveiliging.
                            Welke uitdagingen heeft de gemeente Den Bosch op het gebied van
                             Informatiebeveiliging. 
                            Arjan gaat vooral in op aspecten rondom houding en gedrag, inclusief
                             bewustwording.
15.00 -15.45        Deelnemers vanuit gemeenten, onderwijs en ICT zullen in groepen kennis
                            en ervaringen uitwisselen en discussiëren over mogelijke
                            oplossingen voor de genoemde uitdagingen.
15.45 -16.00        Terugkoppeling van de groepen,  vervolgens afsluiting van de workshop. 
 
Aanmelden kan door een mail met contactgegevens te sturen naar Aranea met in het onderwerp: Ik neem deel aan de workshop Informatiebeveiliging gemeenten.


 
Agenda 26 maart
Ontvangst 13.45
Programma 14.00 tot 16.00 uur
Sprekers:  A. Kieboom (Gemeente Den Bosch) en B. Colen (Aranea).

Locatie en route
Stadhuis Gemeente Den Bosch, Leuvenzaal (Bestuurscentrum)
Markt 1, 5211 JV 's-Hertogenbosch