ICT Community 's-Hertogenbosch

Waarom een ICT-Community ’s-Hertogenbosch?

Het initiatief voor de ICT-Community ’s-Hertogenbosch komt van de bedrijven zelf. Onder ondernemers is behoefte aan een platform dat de ICT-sector in ’s-Hertogenbosch naar buiten toe promoot. Op die manier moet de stad (inter)nationaal bekend raken als hét ICT-centrum. Andere redenen voor het oprichten van de ICT-Community ’s-Hertogenbosch zijn:
•    kennisdelen en samenwerken tussen ICT-bedrijven
•    nauwere samenwerking met het onderwijs
•    bevorderen instroom voldoende gekwalificeerd personeel

De gemeente zette de eerste stappen om de community daadwerkelijk vorm te geven. De officiële aftrap van het platform is op 11 oktober 2012. Mis het niet en meld u aan.

Voor wie is de ICT-Community ’s-Hertogenbosch?

De ICT-Community ’s-Hertogenbosch is voor alle bedrijven die actief zijn op het gebied informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur, het schrijven van administratieve software en aanvullende diensten als e-commerce en detachering van ICT-personeel valt hieronder.

Wat wil de ICT-Community ’s-Hertogenbosch?

De ICT-sector heeft te maken met een aantal vraagstukken richting de toekomst, zoals
•    een (dreigend) tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel
•    de uitstroom van personeel en dus kennis door de vergrijzing
•    het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en ondernemingen
•    de markt verwacht innovatieve oplossingen en diensten die slimme samenwerking bij opdrachtnemers vereist
•    de concurrentie uit lagelonenlanden
•    minder ICT-aanbestedingen

Deze zaken zijn voor individuele ondernemingen lastig op te lossen. De ICT-community ’s-Hertogenbosch hoopt met een gezamenlijke aanpak antwoorden te vinden op deze en andere vragen.  Wilt u meedoen? Meld u dan aan.

Wat gaat de ICT-Community ’s-Hertogenbosch doen?

In het begin zullen algemene thema’s als personeel en onderwijs centraal staan. De community is ook bedoeld als netwerkomgeving voor de deelnemers. Een ontmoetingsplek om elkaar te leren kennen en in een later stadium samen dingen op te pakken.
Tijdens de kick-off op 11 oktober komen de volgende thema’s aan de orde:
•    e-commerce en logistiek
•    talentontwikkeling ICT
•    ICT-Community als marketing tool
•    vermarkten en verbreden ICT-tool voor het organiseren van events
•    rol van ICT bij de nieuwe opzet van zorg in de wijk.

De bedoeling is om voor deze thema’s projecten op te starten die naar antwoorden zoeken.
Wilt u meepraten op 11 oktober? Meld u dan aan voor het kick-off event.

Doe mee en stuur mee: meld u aan bij de ICT-Community ’s-Hertogenbosch

Alle ICT-bedrijven in ’s-Hertogenbosch zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.  Door actief te participeren, bepalen deelnemers de koers van de community en dus ook de resultaten. Aanmelden kan  met een e-mailbericht.