ICT Community 's-Hertogenbosch

ICT-arbeidsmarktakkoord evolueert naar breed gedragen platform

Zes ICT-bedrijven en de gemeente ’s-Hertogenbosch sloten vorig jaar april een akkoord met het UWV om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen in de ICT-sector. Doel was om binnen een jaar bij iedere deelnemer een werkzoekende te plaatsen. De teller staat inmiddels op vijftien, maar er is meer gaande zegt Renço Wesseling van WeenerXL, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente.

“We leren elkaar beter kennen en dat helpt. Vroeger was er een gat tussen de sociale sector en de ICT-sector. We vonden elkaar niet. Wij hadden moeite met het ICT-jargon, zoals SQL, Java et cetera. En bij de ICT’ers was wellicht wat koudwatervrees richting de sociale hoek. Nu doen we concrete plaatsingen en werken we goed samen.”

Sollicitatietraining
Een voorbeeld van de samenwerking die bij de start van het akkoord niet was voorzien, is de ‘publiek-private’ sollicitatietraining. HR-managers van ICT-bedrijven maken zich een ochtend vrij om bijstandsgerechtigden een training te geven. De opleiding Repair Technician is ook vanuit de samenwerking binnen het akkoord ontstaan. “Dat soort initiatieven kan dus ontstaan doordat je elkaar beter leert kennen en van elkaar leert. Repair Technician? Dat klinkt ingewikkeld, maar het is een functie op mbo-3/4 niveau. Die mensen hebben we gewoon. Hier waren we nooit achter gekomen als wij elkaar niet beter hadden leren kennen.”

Themabijeenkomsten
Vanuit de samenwerking organiseert WeenerXL een serie themabijeenkomsten. “Bijvoorbeeld ICT en vluchtelingen, of ICT en autisme. Samen met een groep HR-managers diepen we een onderwerp uit. Wat is het, wat kunnen we bijdragen, wat zijn de voor- en nadelen, et cetera. Iedere geïnteresseerde is vrij om aan te schuiven en mee te praten. Dit soort bijeenkomsten zorgt voor bewustwording. Voor het besef ‘hé, het kan wel’.” Inmiddels zijn er enkele jongens met autisme aan de slag gegaan bij een ICT-bedrijf, vertelt Wesseling.

Vrijer
Het arbeidsmarktakkoord startte met een samenwerkingsverklaring en handtekeningen van de respectievelijke directeuren. Mede door de genoemde themabijeenkomsten is de samenwerking nu vrijer. Er zijn nieuwe bedrijven bijgekomen, waaronder Ctac, Commserve en Canon.
“Veel bedrijven willen sociaal iets bijdragen, maar vaak weten ze niet goed hoe. Wij kunnen daarbij helpen. Ieder bedrijf doet het op zijn eigen manier en samen vinden we de manier die het beste past.”

Aangestoken
Wesseling haalt Ctac aan als voorbeeld. Het bedrijf begeleidt Wael, een hoogopgeleide Syrische vluchteling, bij het verbeteren van zijn positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dille Mos van Ctac: “Wij werden aangestoken door Waels sterke drive en positivisme. Stap voor stap helpen we hem nu. Met individuele taallessen, met een werkervaringsplaats, het trainen van vaktaal, jobcoaching, relevante systeemkennis en sollicitatietraining”. Mos is trots op de betrokkenheid van haar collega’s die het initiatief met verve steunen. Dit doen ze door Wael bij toerbeurt uit te nodigen voor allerlei uitstapjes en activiteiten die hem helpen om vertrouwd te raken in de Nederlandse (werk)cultuur.

“Organisaties uit ons netwerk tonen belangstelling om straks het stokje van ons over te nemen en Wael een volgende werkervaringsplek aan te bieden. Zo hopen we met elkaar te fungeren als vliegwiel zodat Wael op termijn aan de slag kan in een duurzaam betaalde baan passend bij zijn kwaliteiten als Finance professional.”

Mos vervolgt: “Wij vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Dat we een bijdrage moeten leveren om daarin het verschil te maken. Daarom zijn we eind vorig jaar aangehaakt op het arbeidsmarktakkoord. Het is geen eenvoudige problematiek, iedere situatie is anders en het vraagt commitment om een dergelijk project in te passen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Door dit als regionale ICT-sector op te pakken, kun je elkaar versterken. We leveren een bijdrage in de bijeenkomsten met het delen van kennis en best practices. Het is daarbij prettig dat Weener XL een faciliterende rol speelt. Samen kun je de kans van slagen vergroten.”